March 2017

Temná romance- Krásná Elizabeth

30. march 2017 at 14:10 | ┼Nemessis mor Morticie ┼ |  The dark romance

Upíří princezna Elizabeth žila na zámku v horách se svou rodinou. Pocházela z rodu Lugara. Měla v sobě šlechtickou krev. Královskou. Byla to čistokrevná královská upírka. Byla velmi překrásná avšak její srdce bylo z ledu. Lovila po nocích. Ano milovala lov avšak byla velmi obávaná a krutá. Neznala nic jako pocit lásky či mít někoho rád. To tato princezna neznala. Její nelítostná povaha budila v lidech strach. Milovala to. Hlavně když cítila kolem sebe strach. Krmila se jak lidskou krví tak i lidskou energií či emocemi. Lovila jen lidi zvěř ji nechutnala. Zvěř pro jeji krev nebyla dost dobrá. Byla to upíří démonka silná a mocná.

Třídění Affs

30. march 2017 at 13:47 | ┼Nemessis Rio Kurumi ┼ |  Informace- blog a já
Výsledek obrázku pro blood texture

Blog
Přezdívka
Chceš zůstat sb
Proč chceš zůstat sb
Čteš mé příběhy,povídky,básně?
Líbí se ti tu?
Můj nejlepší příběh?
Má nejlepší povídka?
Jak často budeš chodit na můj blog


Dům panenek kapitola 8- Kletba - konec

30. march 2017 at 11:17 | ┼Nemessis mor Morticie ┼ |  Dolls house

Tato žena toto místo proklela. Avšak na jeji kletbu se pozapomělo od těch dávných časů. Každý kdo na toto místo vkročil opravdu zemřel bolestivou krutou smrtí a platí tato kletba do dnes. A též ty malé děti zde straší a vraždí v podobách svých panenek. Duše těch malých nebohých dětí vraždí uvězněny v malých starých panenkách. Dům panenek vznikl když starý muž našel ony panenky před svým domem tak je vystavil v domě panenek. Avšak každý kdo na tuto půdu vkročí zemře. Jak díky oné staré kletbě tak i díky vraždám malých dětí. Jejich duše jsou na tomto místě uvězněny a nemohou odejít na onen svět a tak díky krutosti lidských srdcí díky, kterým zemřeli se jejich duše mstí lidem. Každému kdo sem vstoupí. Ano mstí se lidem stále za zrůdné činy co se jim přihodili. Lidská srdce jsou tak chladná a krutá. Mohou si za to sami, že byli prokleti. Toto místoje opuštěné, ale tyto duše tu stále žijí. Budou zde až navěky věků. Nemohou odtut odejít a tak tu žijí v bolesti a utrpení na tomto lidském světě. Tyto duše jsou s tímto místem spoutány kletbou. Jsou sami prokletí už jen tím, že zde za násilných činů zemřeli.

Jezero v kopcích

29. march 2017 at 14:35 | ┼Nemessis Rio Kurumi ┼ |  Příběhy bez pokračování

Bájné jezero v kopcích leží v Dewarově údolí. Koluje o něm mnoho legend a bájí, příběhů. Avšak v dnešní době o něm nikdo neví možná proto že každý kdo o tomto místě věděl tak zemřel takže se dochovali jen míty a legendy o bájném jezeře v kopcích. A já vám budu o něm vyprávět. První legenda se jmenuje Kolovrátek a jezero.


Kostlivec a upír

29. march 2017 at 14:08 | ┼Nemessis Rio Kurumi ┼
Sedí kostlivec v hrobě
svírá černou růži
Zemřel díky tobě
měl kdysi kůži

Kostlivec povídá
: Podívej se jak jsem dopadl
když svět padl

Upír odpovídá
: Já staletí jsem živ a krví já se živým
a lidi požírám pohár krve já si dám

Dítě a vodník

29. march 2017 at 13:56 | ┼Nemessis Rio Kurumi ┼
Utopené dítě na dně moře
nikdy nenalezeno
Páchnoucí vypadající modře
na dně, zapomenuto

To dítě nebohé
nikdo o něm neví
Malé a ubohé
nikomu nechybí

Tulipán a děla

29. march 2017 at 13:50 | ┼Nemessis Rio Kurumi ┼
Květ tulipánů zvadl
je ve váze na okně
když tvůj svět padl
natočila se sukně

V nebi i v pekle
Dábel tančí s Bohem
Kují spolu pikle
u nás za rohem

oči v sloup černé
a rudé bělmo
Ty oči nevěrné
přišlo to samo

Upíří Démon

29. march 2017 at 13:40 | ┼Nemessis Rio Kurumi ┼
Jsem osamělá duše
kterou prostřelila kuše
Upír či démon
v kostelezvoní zvon

Bojová duše temnoty
temnota hraje mi do noty
Temnota sladká temnoto
te je moje moto

V černých mracích
na dracích
Jen tak si poletovat
srdce ti darovat

Šílené patálie Tří světů kapitola 10 druhá část- Legolas a Jitřní poutník

29. march 2017 at 13:29 | ┼Nemessis Rio Kurumi ┼ |  Crazy mess of Three Worlds

Tumnus zaskučel a vstal. "Vítej na palubě Tumnusi." pronesl Kaspian s Legolasem současně. S úšklebky ve tváři. Tumnus se probral a otřásl se. "Je. Jitří poutník." pronesl a kysele se zašklebil. On s Kaspianem znali Jitřího poutníka. "Takže jsme opět a stále ve válce co?" pronesl Tumnus ke Kaspianovi. Kaspian skameněl ve tváři "Ano stále jsme ve válce Tumnusi drahý příteli." jen co to pronesl objevili se na palube Petr,Lucinka,Zuzana a Edmund, kteří vůbec nechápali co tu dělají. Plácli se bou na palubu Jitřího poutníka. Další elegantní nástup jako u Tumnuse. Ozvala se rána a zaskučení dětí. "Už jste tu jak skvělé." pronesl Legolas s Tumnusem. "Kde to jsme?" pronesl Edmund. "Na palubě Jitřního poutníka." pronesl tentokrát Legolas. Ozvala se rána a do lodi šplouchla voda. "Dávej pozor Legolasy když neumíš kormidlovat." zavolal Kaspian. "Pardon." zašklebil se Legolas. "Ještě nás potopíš ne?" pronesl Petr s úšklebkem a sarkasmem. "Ne to ne." omlouval se Legolas. Petr dostal meč i Edmund. No dobře tak i Lucinka se Zuzanou.

Temná romance- Rakev pro princeznu

29. march 2017 at 11:29 | ┼Nemessis Rio Kurumi ┼ |  The dark romance

Byla mladá a krásná. Pocházela z rodu Harwe. Rod Harwe byl šlechtický vládnoucí rod v Rumunsku. Avšak nevládl v Karpatech, ale jinde. V Karpatech v Rumunsku vládl v té době hrabě Drákula neboli Vlad Napichovač. Do Karpat se každý bál vkročit. Až na Elizabeth Bathory. Ta jediná se tam projížděla na černém koni avšak upír nebyla. Lidé si vymysleli, že hrabě Drákula a Elizabeth Bathory jsou upíři protože chtěli rozkrást jejich pozemky.